Zarząd i dyrekcja

Podziel się

Członkowie Zarządu oraz dyrekcja to osoby o bogatym doświadczeniu, ugruntowanej merytorycznej wiedzy i rozległej, praktycznej znajomości branży. Wszyscy Członkowie Zarządu współpracują ze sobą od lat, co ułatwia efektywne kierowanie firmą na co dzień.

Tomasz Kobierski

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Kobierski pełni funkcję prezesa zarządu Grupy MTP od 2020 roku. W latach 2007-2019 był wiceprezesem Grupy MTP. Od 2020 roku pełni także prestiżowe stanowisko Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Rada podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej Targów Lublin oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Droma. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Grupą MTP. 

tel. +48 61 869 25 93 e-mail. sekretariaty

Elżbieta Roeske

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Roeske jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu. Z Grupą MTP jest związana od 1995 roku. W tym czasie piastowała funkcje polegające na zarządzaniu i organizacji imprez targowych, od 2007 roku jako Dyrektor Grupy Produktów sprawowała pieczę menadżerską nad realizacją kilkunastu imprez targowych, a od 2011 roku również nad działalnością Poznań Congress Center. Od 2018 roku zasiada w zarządzie Grupy MTP, na stanowisku wiceprezes ds. centrum wystawienniczo-kongresowego. Od wielu lat współpracuje z Polską Izbą Przemysłu Targowego jako ekspert ds. targów. W styczniu 2022 roku objęła stanowisko Vice President Technical Affairs w EMECA (European Major Exhibition Centres Association). Wcześniej pełniła funkcję Vice President EU Relations.

tel. +48 61 869 22 97 e-mail. sekretariaty

Filip Bittner

WICEPREZES ZARZĄDU

Filip Bittner jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku neofilologia oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Wykształcenie menadżerskie oraz kompetencje zarządzania finansami i tworzenia strategii sprzedaży zdobywał w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Z Grupą MTP związany jest od 2007 roku. Stanowisko Dyrektora Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich pełnił od 2010 roku. Kierował znanymi i cenionymi projektami, takimi jak: Budma, Poznań Game Arena, Motor Show, Polagra Food / Tech / Gastro, Gardenia. Jako członek Rady Nadzorczej Targów Lublin S.A. nadzorował działalność spółki we wszystkich jej dziedzinach. Od 2019 roku pełnił również funkcję prezesa zarządu Spółki Nowy Adres S.A.

tel. +48 61 869 29 84 e-mail. sekretariaty

Dyrekcja