Partnerzy

Podziel się

Nasi partnerzy:

Nasi Partnerzy:

 
UFI członek - założyciel UFI - działającego od 1925 roku Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego

 


CENTREX
członek - założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Targowej CENTREX

 
 


PIPT
członek-założyciel Polskiej Korporacji Targowej (od 2007 Polska Izba Przemysłu Targowego) - pierwszej organizacji samorządu zawodowego przedsiębiorców branży targowej

 
EMECA
członek - Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych,  instytucji, która od 1992 roku integruje najważniejsze ośrodki targowe w Europie

 
iaf
członek - Międzynarodowej Federacji Odzieży 

 

 


EUMABOIS
członek - Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna 

 FDF
członek - Międzynarodowej Sieci Pokazowych Targów Leśnych

 

 

Grupa MTP to aktywny uczestnik stowarzyszeń skupiających organizatorów specjalistycznych targów branżowych:

  • Międzynarodowego Zrzeszenia Targów Budownictwa IBEC
  • Konfederacji Organizatorów Targów Opakowań COPE
  • Komitetu Konsultacyjnego Europejskich Stowarzyszeń Rolniczych i Organizatorów Wystaw EURASCO
  • Międzynarodowej Federacji Odzieżowej IAF