The Poznań Fair has always been and will be a place of international meetings, exchange of goods and services, business experiences and interweaving of cultures. The best example of this is the cross-cultural GIN DOBRY CLUB set up for MTP.

Spotkania GIN DOBRY CLUBU odbywają się podczas targowych wydarzeń. Gdy tylko kworum lub większa liczba członków klubu spotka się o 12.00 w południe w Centrum Prasowym - gdzie mieści się siedziba klubu - i zawoła „GIN DOBRY – FIRST TODAY”. Do klubu przyjmowani są nowi prestiżowi goście. Każdy z nich podczas podniosłej uroczystości inicjacji otrzymuje certyfikat oraz odznakę, po której członkowie klubu są w stanie się rozpoznać. Nowych członków mogą przyjmować jedynie prezydent lub wiceprezydent klubu. Obecnie najwyższe funkcje w klubie pełni John Cash.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków klubu do uczestniczenia w spotkaniach GIN DOBRY CLUB. Niech donośny okrzyk „GIN DOBRY – FIRST TODAY!” rozbrzmi na targach!