CSR

Podziel się

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030

UN Global Compact została powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ  Kofi Annana. Prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata.

Od 15 października 2021 roku jej członkiem jest też Grupa MTP.

Przystępując do Global Compact, Grupa MTP zobowiązuje się przestrzegać dziesięciu zasad. To m.in. przestrzeganie i wspieranie ochrony praw człowieka, eliminowanie wszystkich przypadków ich łamania, przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia oraz korupcji, wspieranie rozwoju i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku oraz podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową.

Wszystkie prowadzone przez Grupę MTP działania CSR są odpowiedzią na Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030.

W codziennej działalności koncentrujemy się na następujących obszarach:

3 - dobre zdrowie i jakość życia,
4 - dobra jakość edukacji,
5 - równość płci,
8 - wzrost gospodarczy i godna praca,
9 - innowacyjność, przemysł i infrastruktura,
11 - zrównoważone miasta i społeczności,
12 - odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
13 - działania w dziedzinie klimatu,
17 - partnerstwa na rzecz celów,
#

Biznes prowadzimy odpowiedzialnie

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym elementem budowania strategii aktywności Grupy MTP, która od lat świadomie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu mają dla Grupy MTP priorytetowe znaczenie. Czujemy się odpowiedzialni wobec ludzi i środowiska.

Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

#

Grupa MTP na rzecz zrównoważonego biznesu

Do tej pory branża targowa nie była zbyt licznie reprezentowana w ramach Global Compact, szczególnie, gdy mówimy o polskim rynku. Chcemy to zmienić, a dzięki temu zmienić siebie. Dziś sukces firmy nie zależy wyłącznie od tego, co ona wytwarza i jak skutecznie to sprzedaje. Sukces firmy zależy również od tego, czy za daną firmą idzie siła dobra. Dobra rozumianego jako dbałość o sprawy wspólne.

Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP

 

 

Działania CSR Grupy MTP odnosimy do 4 filarów prowadzonej działalności, a obszarami wpływu są: pracownicy, kontrahenci, środowisko i lokalna społeczność.

Jak realizujemy nasze zobowiązania?

I. OBSZAR PRACOWNICY

stawiamy na integrację pracowniczą i sport
• aktywizujemy cykliczne spotkania pro-ekologiczne dla pracowników i ich bliskich
• włączamy naszych wolontariuszy w działania na rzecz innych
• prowadzimy racjonalną, politykę pro-ekologicznego korzystania z dostępnych zasobów biurowych

II. OBSZAR KONTRAHENCI

dostarczamy profesjonalne usługi i chronimy biznes kontrahentów
• wspieramy ekologiczne rozwiązania projektowania stanowisk targowych
• edukujemy w kwestii odzysku materiałów użytych do budowy stoisk, nadając im drugie życie
• angażujemy naszych klientów w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzonego biznesu

III. OBSZAR ŚRODOWISKO

wdrażamy ekologiczne systemy zarządzania i utrzymania obiektów wystawowych i terenów sąsiadujących
• prowadzimy projekt „Przekaż dalej” polegający na dzieleniu się żywnością z potrzebującymi
• prowadzimy politykę „zero netto” dotyczącą zredukowania emisji C02 Grupy MTP

IV. OBSZAR LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ

organizujemy inicjatywy służąco mieszkańcom i potrzebującym, np. „Poznań w formie”
• współpracujemy ze światem nauki
• promujemy młode talenty

Poznaj wybrane inicjatywy z zakresu:

PRACOWNICY: 

Akcja „Nakręć się na rower” z rywalizacją w ramach Rowerowej Stolicy Polski była skierowana do naszych pracowników. Od 1 do 30 czerwca 2023 liczyła się każda aktywność na rowerze w drodze do/z pracy czy weekendowe przejazdy. Ważne by zostały zarejestrowane w odpowiednim czasie i za pośrednictwem aplikacji „ Aktywne Miasta”. Wspólnie pokonaliśmy 19 815,20 km, a kręciło 46 osób. Jako team Grupa MTP zajęliśmy 6 miejsce. Do akcji dołączyli również bliscy pracowników. Finalnie Miasto Poznań uplasowało się na 34 miejscu z 62 rywalizujących miast.

KONTRAHENCI: 

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy innowacyjną inicjatywę IP Friendly, która  odpowiada na realne potrzeby biznesowe branży targowej. Oferujemy elastyczne i efektywne narzędzia ochrony praw własności intelektualnej, przyczyniając się do budowania świadomości ich istoty wśród przedsiębiorców. Procedura ma służyć przede wszystkim wystawcom. Stworzyliśmy elastyczną, szybką, możliwie najbardziej odformalizowaną i przejrzystą procedurę rozstrzygania tego typu sporów. W efekcie ekspert będzie rozstrzygał, czy doszło do naruszenia praw własności intelektualnej i będzie mógł np. nakazać usunięcie danego eksponatu ze stoiska.

ŚRODOWISKO:

Wdrażamy nowoczesny system wystawienniczy nastawiony na odzysk lub system LED, który zupełnie niweluje powstawanie odpadów powystawowych. Istotne w procesie jest nadanie drugiego życia tkaninom użytym do stworzenia stoiska. Dzięki zastosowaniu nowego systemu możemy znacząco ograniczyć ilość płyt, które do tej pory były podstawowym materiałem do budowy stoisk. Unikamy też pracochłonnej obróbki, a co się z tym wiąże, skracamy czas montażu i ilość zużytych materiałów. Dzięki podpisaniu umowy na odbiór odpadów recyklingowalnych, surowe płyty wiórowe, płyty MFP oraz OSB, a także inne odpady drewniane (np. kantówki) trafią do specjalnego kontenera i zostaną wykorzystane do produkcji nowych płyt. Używamy wykładziny bez lateksu, która podlega w 100% recyklingowi. 

„Przekaż dalej” – nie marnujemy żywności na targach

Projekt został uruchomiony w marcu 2022 roku. Podsumowując na początek października 2023  przekazaliśmy na rzecz beneficjentów Caritas Poznań i Wielkopolskiego Banku Żywności ponad 700 kg żywności. W chwili obecnej z tego wsparcia korzystają uchodźcy z Ukrainy, ale oczywiście też ludzie borykający się z bezdomnością. Na tą liczbę składają się m.in. kanapki, ciastka. Operatorem technologicznym projektu „Przekaż dalej” jest aplikacja zio food, dająca możliwość wyboru i bezpłatnego zamówienia żywności przez organizacje. Z racji obowiązującego kalendarza wydarzeń targowych sezon jesienny również będzie uwzględniał odpowiedzialne zarządzanie nadwyżką posiadanej żywności i przekazywanie jej dalej najbardziej potrzebującym.

Projekt „Przekaż dalej” wpisuje się w strategię CSR Grupy MTP i wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju w ramach Agendy 2030 ONZ. Szczegóły: https://przekazdalej.ziofood.pl/

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ: 

„Poznań w formie” to cykl prozdrowotnych, proekologicznych i międzypokoleniowych pikników poruszających tematykę zdrowego życia w mieście. Łącznie w 2023 roku zorganizowaliśmy 10 wydarzeń, których program wypełniał dedykowane całym rodzinom atrakcje promujące zdrowy i aktywny tryb życia oraz edukację ekologiczną.

Więcej o projekcie: https://www.facebook.com/PoznanWFormie/

 

 

#

Grupa MTP to nie tylko Targi, świadczymy również inne rozwiązania, które w swojej usłudze uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu.

IDEA Expo

Zajmuje się projektowaniem ekspozycji targowej, ale również małej architektury ogrodowej z uwzględnieniem potrzeb flory i fauny.

Poprzez projektowane rozwiązania wprowadza bioróżnorodność i troszczy się o owady, m.in. pszczoły.

City Marketing

To podmiot działający na rynku reklamy outdoorowej.

W 2020 roku postawił pilotażowo w Poznaniu ekowiaty przystankowe. To pierwszy w Polsce system zielonych dachów na wiatach. Przystanki wykonane są z aluminium, szkła i drewna.

Na dachach rośnie rozchodnik, który gromadzi wodę opadową, zwiększając retencję wody w mieście i odciążając kanalizację. Absorbuje też pyły i drobne zanieczyszczenia itd.

Garden City

To koncept gastronomiczny przygotowujący posiłki z uwzględnieniem sezonowości i zaopatrujący się u lokalnych dostawców. To klimatyczny lokal na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, świadczący również dostawę cateringu na wynos.
Działa z misją niemarnowania żywności, a prowadząc swoją działalność dba o aspekty środowiskowe. Na budynku został zamontowany kolektor słoneczny, który ma za zadanie podgrzewanie wody, służącej w dalszej kolejności w procesie gotowania.

Zio food

To nowa aplikacja do zamawiania jedzenia na wynos na terenie Poznania. Jest alternatywą dla innych platform „food delivery”. Łączy w sobie wymiar biznesowy, ale także społeczny i edukacyjny. Lokalna perspektywa, w której działa ma skłonić do refleksji, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenia, w którym mieszka i pracuje. Jeśli chcemy, by znajdowały się w nim małe firmy, oferujące nasze ulubione produkty i usługi, a przede wszystkim unikatową atmosferę, to musimy je wspierać poprzez w pełni świadome decyzje zakupowe, a w tych warto także uwzględnić koszty jakie ponoszą realizując nasze zamówienie. Obecnie rozwija możliwość szybszego dostarczenia posiłków włączając poza dostawą kurierem rowerowym, dowóz samochodem elektrycznym.

Hol wschodni w odsłonie społecznej

Grupa MTP udostępnia w potrzebie reprezentacyjne części posiadanej infrastruktury dla pomocy innym. M.in. hol wschodni Targów został udostępniony pod akcję wspierającą Dzieciaki Chojraki. W momencie wybuchu wojny solidarnie wspieraliśmy wszystkich mieszkańców Ukrainy umieszczając na elewacji flagę państwową tego kraju.

Razem dla Medyków w czasie pandemii

W czasie pandemii COVID-19 zorganizowaliśmy trzy odsłony kampanii społecznej #RazemdlaMedyków. W ramach działań w 2020 i 2021 roku wraz z 80 ogólnopolskimi firmami Grupa MTP przekazała na rzecz 14 placówek medycznych (Poznań, Warszawa), łącznie aż 75.000 dwudaniowych, pełnowartościowych i zdrowych posiłków.