CSR

Podziel się

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030

#

Biznes prowadzimy odpowiedzialnie

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym elementem budowania strategii aktywności Grupy MTP, która od lat świadomie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu mają dla Grupy MTP priorytetowe znaczenie. Czujemy się odpowiedzialni wobec ludzi i środowiska.

Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP

#

Grupa MTP na rzecz zrównoważonego biznesu

Do tej pory branża targowa nie była zbyt licznie reprezentowana w ramach Global Compact, szczególnie, gdy mówimy o polskim rynku. Chcemy to zmienić, a dzięki temu zmienić siebie. Dziś sukces firmy nie zależy wyłącznie od tego, co ona wytwarza i jak skutecznie to sprzedaje. Sukces firmy zależy również od tego, czy za daną firmą idzie siła dobra. Dobra rozumianego jako dbałość o sprawy wspólne.

Elżbieta Roeske, Wiceprezes Zarządu Grupy MTP

UN Global Compact została powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ  Kofi Annana. Prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata.

Od 15 października 2021 roku jej członkiem jest też Grupa MTP.

Przystępując do Global Compact, Grupa MTP zobowiązuje się przestrzegać dziesięciu zasad. To m.in. przestrzeganie i wspieranie ochrony praw człowieka, eliminowanie wszystkich przypadków ich łamania, przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia oraz korupcji, wspieranie rozwoju i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku oraz podejmowanie inicjatyw propagujących większą odpowiedzialność środowiskową.

Wszystkie prowadzone przez Grupę MTP działania CSR są odpowiedzią na Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030.

W codziennej działalności koncentrujemy się na następujących obszarach:

3 – dobre zdrowie i jakość życia
4 – dobra jakość edukacji
5 - równość płci
8 - wzrost gospodarczy i godna praca
9 – innowacyjność, przemysł i infrastruktura
11 – zrównoważone miasta i społeczności
12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13- działania w dziedzinie klimatu
17 – partnerstwa na rzecz celów

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie jako platforma dzielenia się wiedzą i praktyką z obszarów CSR

 

 

W 2021 roku rozpoczęliśmy organizację branżowej konferencji „CSR w praktyce”. Wydarzenie zorganizowane zostało przy Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO na terenie MTP w Poznaniu oraz online.

W ramach konferencji jako prelegentów zapraszamy przedstawicieli różnych sektorów polskiej gospodarki, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, by podzielili się wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi wdrażania polityk Zrównoważonego Rozwoju. Pytamy jak radzą sobie z adaptacją do zmian klimatu i konsekwentnym niwelowaniem negatywnego wpływu prowadzonej działalności na ekosystem?
Format wydarzenia daje możliwość zastanowienia się czym różni się podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu wśród liderów rynkowych. W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele firm z sektora modowego, bankowego, transportowego, handlowego czy farmaceutycznego.

W programie konferencji ważną rolę odgrywa holistyczne spojrzenie na wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Kierunkiem działania jest Agenda ONZ 2030, jak również uwzględnienie szerszej perspektywy działania biznesu.  Czy to w formie nowoczesnych form przedsiębiorczości jakim są startupy pozytywnego wpływu czy przedsiębiorstw. Ważnym elementem składowym agendy jest zauważenie roli konsumenta.  Jak biznes powinien działać, co jest do zrobienia, aby konsument świadomie włączył się w ten proces? Poznanie tego stanowiska, daje możliwość stworzenia oferty i produktów jeszcze bardziej nastawionych na zmianę otaczającej rzeczywistości.

 

Biały Listek CSR Polityki 

To wyróżnienie dla najbardziej rzetelnych i zaangażowanych społecznie firm.

W trakcie X - jubileuszowej edycji wydarzenia przygotowywanego przez Tygodnik Polityka, firmę doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymaliśmy Biały Listek CSR Polityki. Pod uwagę brane były m.in.: prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa oraz zaangażowanie społeczne.

Wyróżnienie dotyczy m.in. wdrożeń pro-środowiskowych, kampanii społecznej #RazemdlaMedyków czy projektu IP Friendly chroniącego biznes kontrahentów.

Działania CSR Grupy MTP odnosimy do 4 filarów prowadzonej działalności, a obszarami wpływu są: pracownicy, kontrahenci, środowisko i lokalna społeczność.

Jak realizujemy nasze zobowiązania?

I. OBSZAR PRACOWNICY

• Stawiamy na integrację pracowniczą i sport

• Aktywizujemy cykliczne działania pro-ekologiczne dla pracowników i ich bliskich

• Prowadzimy racjonalną politykę pro-ekologicznego korzystania z dostępnych zasobów biurowych

II. OBSZAR KONTRAHENCI

• Dostarczamy profesjonalne usługi i chronimy biznes kontrahentów

• Wspieramy ekologiczne rozwiązania projektowania stanowisk targowych

• Edukujemy w kwestiach odzysku materiałów użytych do budowy stoisk, nadając im drugie życie

III. OBSZAR ŚRODOWISKO

• Wdrażamy ekologiczne systemy utrzymania obiektów wystawowych i terenów sąsiadujących

• Stawiamy na edukowanie w ramach zrównoważonego rozwoju i działań pro-środowiskowych

• Optymalizujemy działania serwerowni na terenie targowym

IV. OBSZAR LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ

• Wspieramy inicjatywy służące mieszkańcom i potrzebującym

• Współpracujemy ze światem nauki

• Promujemy młode talenty

Poznaj wybrane inicjatywy z zakresu:

PRACOWNICY: 

Aktywizujemy pracowników na rzecz działań pro-ekologicznych organizując m.in. cykliczne akcje „Sprzątania świata” czy rozwijając infrastrukturę rowerową na terenie targów. Bierzemy udział w Poland Business Run łącząc przyjemne z pożytecznym.  Jesteśmy również otwarci na potrzeby czworonogów, angażując pracowników np. w ramach działań integracyjnych do stworzenia bud dla  psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.

KONTRAHENCI: 

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy innowacyjną inicjatywę IP Friendly, która  odpowiada na realne potrzeby biznesowe branży targowej. Oferujemy elastyczne i efektywne narzędzia ochrony praw własności intelektualnej, przyczyniając się do budowania świadomości ich istoty wśród przedsiębiorców. Procedura ma służyć przede wszystkim wystawcom. Stworzyliśmy elastyczną, szybką, możliwie najbardziej odformalizowaną i przejrzystą procedurę rozstrzygania tego typu sporów. W efekcie ekspert będzie rozstrzygał, czy doszło do naruszenia praw własności intelektualnej i będzie mógł np. nakazać usunięcie danego eksponatu ze stoiska.

ŚRODOWISKO:

Wdrażamy nowoczesny system wystawienniczy nastawiony na odzysk lub system LED, który zupełnie niweluje powstawanie odpadów powystawowych. Istotne w procesie jest nadanie drugiego życia tkaninom użytym do stworzenia stoiska. Dzięki zastosowaniu nowego systemu możemy znacząco ograniczyć ilość płyt, które do tej pory były podstawowym materiałem do budowy stoisk. Unikamy też pracochłonnej obróbki, a co się z tym wiąże, skracamy czas montażu i ilość zużytych materiałów. Dzięki podpisaniu umowy na odbiór odpadów recyklingowalnych, surowe płyty wiórowe, płyty MFP oraz OSB, a także inne odpady drewniane (np. kantówki) trafią do specjalnego kontenera i zostaną wykorzystane do produkcji nowych płyt. Dodatkowo jesteśmy w trakcie testów wykładziny bez lateksu, która podlega w 100% recyklingowi.  W 2022 roku na stałe wejdzie do naszej oferty.

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ: 

Na targach odbywają się topowe wydarzenia branżowe, tu pokazywane są nowości i premiery. To właśnie tu spotykają się liderzy biznesowi, by podejmować kluczowe decyzje o przyszłości swoich przedsiębiorstw. Przykładem wsparcia wystawców na rzecz dzieci jest akcja „Budma Dzieciom”, gdzie stworzone na stoisku targowym meble przekazywane są podopiecznym placówek opiekuńczych.

Od lat organizujemy akcję „Lato na Targach” stwarzając miejsce dla aktywnego wypoczynku dla całych rodzin, gdzie każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego – od placu zabaw, piaskownicy i fontanny dla maluchów po pokazy filmów, dyskotekę i koncerty dla dorosłych. Jesteśmy otwarci na potrzebujących organizując z Caritas Polska wigilie dla najuboższych i samotnych.

#

Grupa MTP to nie tylko Targi, świadczymy również inne rozwiązania, które w swojej usłudze uwzględniają społeczną odpowiedzialność biznesu.

IDEA Expo

Zajmuje się projektowaniem ekspozycji targowej, ale również małej architektury ogrodowej z uwzględnieniem potrzeb flory i fauny.

Poprzez projektowane rozwiązania wprowadza bioróżnorodność i troszczy się o owady, m.in. pszczoły.

City Marketing

To podmiot działający na rynku reklamy outdoorowej.

W 2020 roku postawił pilotażowo w Poznaniu ekowiaty przystankowe. To pierwszy w Polsce system zielonych dachów na wiatach. Przystanki wykonane są z aluminium, szkła i drewna.

Na dachach rośnie rozchodnik, który gromadzi wodę opadową, zwiększając retencję wody w mieście i odciążając kanalizację. Absorbuje też pyły i drobne zanieczyszczenia itd.

Garden City

To koncept gastronomiczny przygotowujący posiłki z uwzględnieniem sezonowości i zaopatrujący się u lokalnych dostawców. To klimatyczny lokal na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, świadczący również dostawę cateringu na wynos.
Działa z misją niemarnowania żywności, a prowadząc swoją działalność dba o aspekty środowiskowe. Na budynku został zamontowany kolektor słoneczny, który ma za zadanie podgrzewanie wody, służącej w dalszej kolejności w procesie gotowania.

Zio food

To nowa aplikacja do zamawiania jedzenia na wynos na terenie Poznania. Jest alternatywą dla innych platform „food delivery”. Łączy w sobie wymiar biznesowy, ale także społeczny i edukacyjny. Lokalna perspektywa, w której działa ma skłonić do refleksji, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenia, w którym mieszka i pracuje. Jeśli chcemy, by znajdowały się w nim małe firmy, oferujące nasze ulubione produkty i usługi, a przede wszystkim unikatową atmosferę, to musimy je wspierać poprzez w pełni świadome decyzje zakupowe, a w tych warto także uwzględnić koszty jakie ponoszą realizując nasze zamówienie. Obecnie rozwija możliwość szybszego dostarczenia posiłków włączając poza dostawą kurierem rowerowym, dowóz samochodem elektrycznym.

Hol wschodni w odsłonie społecznej

Grupa MTP udostępnia w potrzebie reprezentacyjne części posiadanej infrastruktury dla pomocy innym. M.in. hol wschodni Targów został udostępniony pod akcję wspierającą Dzieciaki Chojraki. Nasi partnerzy i my wspólnie przyczyniliśmy się do rozpoczęcia budowy Kliniki Chojraków w Poznaniu. W klinice będą leczone dzieci chorujące onkologicznie.

#RazemdlaMedyków w czasie pandemii

W czasie pandemii COVID-19 zorganizowaliśmy trzy odsłony kampanii społecznej #RazemdlaMedyków. W ramach działań w 2020 i 2021 roku wraz z 80 ogólnopolskimi firmami Grupa MTP przekazała na rzecz 14 placówek medycznych (Poznań, Warszawa), łącznie aż 75.000 dwudaniowych, pełnowartościowych i zdrowych posiłków. Z działaniami kampanii można zapoznać się na stronie: www.razemdlamedykow.pl