Światowe Forum Miejskie w Katowicach zakończone sukcesem

Podziel się

Sukcesem zakończyło się World Urban Forum 2022, które odbywało się w Katowicach w dniach 26 do 30 czerwca 2022 r. Grupa MTP była odpowiedzialna za kompleksową organizację i obsługę WUF11. Dyrektor wykonawcza UN-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, podziękowała za organizację Forum podkreślając, że przekroczyła ona oczekiwania ONZ, czyniąc WUF11 pamiętnym wydarzeniem.

W przygotowanie wydarzenia zaangażowanych było prawie 4000 osób w tym prawie 100 pracowników Grupy MTP i kolejnych 400 zatrudnionych, specjalnie do tego projektu w ramach umów tymczasowych. Ogromną pomoc stanowiła też grupa 300 wolontariuszy, którzy pomagali uczestnikom konferencji zarówno w budynkach Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jak i strefach konferencyjnych, zlokalizowanych w różnych miejscach Katowic.

 

Grupa MTP była odpowiedzialna za zaprojektowanie i wykonanie aranżacji istniejących przestrzeni kongresowych w MCK w Katowicach oraz budowę tymczasowych sal konferencyjnych, seminaryjnych i pomieszczeń biurowych m.in. dla ONZ. Zapewniliśmy też niezbędną infrastrukturę informatyczną, systemy audio-wideo oraz catering. Grupa MTP była także odpowiedzialna za obsługę wystawców – państw i instytucji obecnych na WUF11. W wydarzeniu w ramach URBAN Expo wzięło udział 93 wystawców z 43 krajów. Dodatkowo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powierzyło Grupie MTP zaprojektowanie, budowę i utrzymanie Pawilonu Polski na WUF11 oraz przygotowanie koncepcji wystawy interaktywnej.

Grupie MTP powierzono też produkcję dwóch prestiżowych megaeventów - ceremonii otwarcia i zamknięcia. Spółka była odpowiedzialna za autorską, kreatywną koncepcję obu wydarzeń. Do współpracy zaproszono m.in. Michała Bandurskiego, który niedawno wyreżyserował Opole Folk; Studio Orka, które przygotowało wyjątkowe animacje, oraz zespół produkcyjny o ogromnym doświadczeniu przy produkcjach telewizyjnych i filmowych najlepszych reżyserów takich jak Wajda czy Żuławski. 

W wydarzeniu wzięło udział 10 626 osób ze 155 krajów, kolejne 6153 śledziło Forum online. World Urban Forum jest akceleratorem zmian w podejściu do prowadzonej polityki miejskiej. Intensyfikuje również debatę publiczną na temat zrównoważonego rozwoju miast i regionów. Podobnie było w Katowicach i w Polsce. W czasie trwania WUF11 przedstawiona została Krajowa Polityka Miejska 2030. Jest to dokument, który będzie wyznaczał ramy dla kształtowania polityki miejskiej w Polsce przez następną dekadę. Dokument opiera się na Nowej Agendzie Miejskiej oraz powstał w zgodzie z duchem Celów Zrównoważonego Rozwoju. Razem z „Planem Działań dla Miast”, który jest katalogiem dobrych praktyk i trendów zrównoważonej urbanizacji w ujęciu lokalnym, KPM2030 będzie zdecydowanie stanowiło dziedzictwo WUF11 dla naszego kraju.

W programie WUF11 niezwykle ważna była polska sesja specjalna dotycząca odbudowy miast po wojnie i katastrofach naturalnych. Głos przedstawicieli ukraińskich miast był szczególnie ważnym świadectwem podczas WUF 11. Prowadzone dyskusje pomogą w obudowie ukraińskich miast i zniszczonej infrastruktury.