Zakupy

Podziel się

Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnie prowadzonych konkursach ofert. Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w wybranym projekcie, prosimy o kontakt na adres: komisja_ofertowa. Zastrzegamy sobie prawo wyboru firm, do których zostanie skierowanie zaproszenie do złożenia oferty. Sposób dalszego procedowania zostanie każdorazowo określony w materiałach ofertowych. Zapraszamy do współpracy i składania ofert. 

Sprawdź nasze postępowania na stronie: PLATFORMA ZAKUPOWA GRUPY MTP

Przejdź do listy zakupów