Zieleń rozkwitnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Podziel się

Ścieżki rowerowe, bioróżnorodność i zacienione miejsca rekreacji - jeszcze w tym roku teren Międzynarodowych Targów Poznańskich się zazieleni i będzie dostępny dla mieszkańców Poznania. To wszystko za sprawą projektu zielonej rzeki, która popłynie terenem targowym z zachodu na wschód, a w przyszłości także z północy na południe.

Targi Poznańskie systematycznie modernizują swoją przestrzeń dostosowując ją nie tylko do oczekiwań klientów, ale i mieszkańców miasta. Czym nowym zaskoczycie poznaniaków w najbliższym czasie?

Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP: Strategia Międzynarodowych Targów Poznańskich od wielu lat koncentruje się na potrzebach mieszkańców Poznania w równym stopniu jak na klientach biznesowych. Dotyczy to zarówno sfery programowej, jak i architektonicznej. Organizujemy coraz większą liczbę targów i wydarzeń skierowanych do szerokiej publiczności. Koncerty, wydarzenia kulturalne i sportowe, a w okresie zimowym także Poznański Jarmark Świąteczny. Z drugiej strony chcemy także, by targi, jako miejsce, zmieniły charakter swojej przestrzeni z zamkniętej i biznesowej na przestrzeń ogólnodostępną i sprzyjającą relaksowi. W tym celu otworzyliśmy m.in. nową miejską przestrzeń eventową - Plac Powszechnej Wystawy Krajowej, stworzyliśmy designerską, kinetyczną elewację Poznań Congress Center, a aby uspokoić ruch samochodów oddaliśmy do użytku największy podziemny parking. Z myślą o mieszkańcach i ich wygodzie podzieliliśmy teren targów na część wystawienniczą i miejską. To zmiana podyktowana transformacją, jaką przechodzi obecnie branża targowa, a która wpływa na działalność targów i ich funkcje w przestrzeniach fizycznych. W jej następstwie targi stają się także miejscem spędzania czasu wolnego, rozrywki, kultury i przede wszystkim miejscem spotkań. Częścią tego projektu jest zielona rzeka, która pozwoli gościom i mieszkańcom Poznania korzystać z przestrzeni targów w otoczeniu zieleni.

 

 

Czym będzie zielona rzeka?

TK:  To wyjątkowy projekt aranżacji roślinnych wraz ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Poznań Congress Center, placu Powszechnej Wystawy Krajowej oraz pomiędzy pawilonami 1 i 2.  Dzięki temu przez teren targów będzie można, w otoczeniu zieleni, przejść lub przejechać rowerem od ul. Śniadeckich aż do ul. Głogowskiej. To obszar, który do tej pory był w większości zabrukowany i zwykle zajmowany przez parkujące tam samochody. W wyniku inwestycji zyskamy aż 3300 m2 powierzchni biologicznie czynnej, co będzie stanowiło ponad trzykrotny wzrost w stosunku do obecnego stanu.

Zielona rzeka przyczyni się także do znaczącej poprawy jakości powietrza na terenie targów, dzięki jego ochłodzeniu w upalne dni i redukcji zanieczyszczeń. Ograniczenie części betonowej nawierzchni poprawi również retencję wody. Nasadzenia będą prowadzone w duchu bioróżnorodności. W planach są drzewa, ale także trawy i byliny, w tym także odmiany miododajne, które przyciągają owady.

 

Kiedy zakończy się inwestycja?

TK: W 2022 powstała już pierwsza część – ogród kieszonkowy na skwerze między pawilonem nr 5 a Iglicą. Rabata ma powierzchnię 370 metrów kwadratowych, na której rosną m.in.  lipa drobnolistna, cis pośredni czy lilaki. Planowana na 2023 część inwestycja powinna zakończyć się w trzecim kwartale roku. W kolejnym etapie przewidujemy rozbudowę zielonej rzeki na osi północ-południe.

 

żródło: W Poznaniu