Zdobądź zawód w branży targowej

Podziel się

Rozpoczął się nabór podstawowy na rok szkolny 2022/2023 do klas w nowych zawodach: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu.

Nowoczesne stoiska targowe wyróżniają się oryginalną formą, zaprojektowaną specjalnie na dane wydarzenie, wykorzystującą różne materiały czy multimedia. Aby zbudować takie stoisko, potrzeba fachowców o różnych kwalifikacjach – stolarzy, monterów, elektryków. Brakuje jednak osób, które łączą te kompetencje. Dlatego z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Targowego powstał pomysł utworzenia i wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów:

  • Monter Konstrukcji Targowo-Wystawienniczych
  • Technik Obsługi Przemysłu Targowo-Wystawienniczego

a także rozpoczęcia edukacji w tych zawodach. 

Od września 2022 r. planowane jest rozpoczęcie kształcenia młodzieży w zawodzie Monter Konstrukcji Targowo-Wystawienniczych na poziomie branżowej szkoły I stopnia oraz w zawodzie Technik Obsługi Przemysłu Targowo-Wystawienniczego na poziomie branżowej szkoły II stopnia i technikum. Uzyskane kwalifikacje będą kluczowe dla świadczenia pracy w firmach zajmujących się techniczną obsługą targów, konferencji, eventów, ale również koncertów oraz innych wydarzeń o charakterze artystycznym.

Targi przed pandemią generowały rocznie 493 miliardy euro (551 miliardów dolarów) sprzedaży biznesowej. Łączne wydatki zwiedzających i wystawców to ponad 299 mld EUR (334 mld USD) w całym łańcuchu wartości branży targowej – organizatorzy targów, obiekty targowe, stoiska targowe, spedycja targowa i inne usługi na rzecz targów oraz zakwaterowanie, wyżywienie i podróże związane z udziałem w targach. Ale jak informowali kilka miesięcy temu przedsiębiorcy z Komitetu Obrony Branży Targowej, z ich firm w ostatnich dwóch latach w związku z pandemią, miało odejść aż 30 procent pracowników. Projekt Monter Expo to odpowiedź na brak wykwalifikowanych specjalistów i sposób na kształcenie nowej kadry dla firm targowych.