Wiceprezes zarządu Grupy MTP powołany do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Podziel się

Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy MTP został powołany do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Pierwsze spotkanie Rady towarzyszyło inauguracji Polskiej Strefy Inwestycji Wielkopolska, która oficjalnie rozpoczęła działalność na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W obradach Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego biorą udział kluczowi interesariusze: przedsiębiorcy z sektora MŚP, inwestorzy strefowi, przedstawiciele uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz instytucji otoczenia biznesu.

- Rolą Rady będzie inicjowanie działań na rzecz rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości
oraz wskazywanie strategicznych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Ważnym zadaniem Rady będzie również przedstawianie władzom samorządowym rekomendacji  w zakresie działań na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej terenów, którymi administrują
– powiedziała Magdalena Hilszer, Wiceprezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Polska Strefa Inwestycji, w ramach której działają Specjalne Strefy Ekonomiczne intensyfikuje działania w Wielkopolsce. Funkcjonowanie Strefy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sprawi, że przedsiębiorcy będą kompleksowo poinformowani o korzyściach płynących z rozliczeń podatkowych. Znacznie przyspieszy też sam proces wydawania decyzji o wsparciu, a to z kolei, gwarantuje rozwój regionu i wzrost liczby inwestorów strefowych w Wielkopolsce.

- Dziś oficjalnie witamy Polską Strefę Inwestycji Wielkopolska w nowej siedzibie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Strefa będzie obecna podczas 12 największych targów biznesowych w ciągu roku, organizując spotkania czy panele. Dzięki temu 14 tys. wystawców, którzy co roku odwiedzają targi w Poznaniu, będą mieli ułatwiony dostęp do informacji i możliwości finansowania swoich inwestycji - mówił podczas gali inauguracyjnej Filip Bittner. Wiceprezes zarządu Grupy MTP odebrał też w imieniu spółki odznaczenie - Przyjaciel Polskiej Strefy Ekonomicznej.

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska została powołana przez Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Celem jest efektywna obsługa inwestorów strefowych, wsparcie ich w procesie inwestycyjnym oraz promocja korzyści płynących z rozliczeń
w ramach PSI.

- Wielkopolska przyciąga inwestorów atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, doskonałym położeniem geograficznym, bardzo dobrą siecią komunikacyjną, nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną i profesjonalnymi zasobami ludzkimi. Dlatego tak ważne jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału inwestycyjnego, poprzez wypromowanie korzyści, które płyną z rozliczeń w ramach PSI: zachęt inwestycyjnych i podatkowych. Każda złotówka, która zostaje w kieszeni przedsiębiorcy, oznacza reinwestycje, te z kolei stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – powiedział obecny na inauguracji PSI Minister Grzegorz Piechowiak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.