Udział Prezydenta RP w Kongresie Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE

Podziel się

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Kongresie Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. 22 września, podczas drugiego dnia wydarzenia, planowane jest wystąpienie Prezydenta RP. 

 fot. Jakub Szymczuk, KPRP

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE organizowany przez Grupę MTP odbędzie się 21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ze wsparciem Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej pani Jadwigi Emilewicz. 

Kongres to wstęp do dialogu na temat potrzeb ukraińskiej gospodarki i możliwości, jakie stoją za gotowymi do współpracy polskimi partnerami. Kongres będzie przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, a także networkingu, by jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy przy odbudowie Ukrainy. W trakcie wydarzenia, przewidziano:

  • 1000 uczestników,
  • 40 debat
  • 100 prelegentów.

Program wydarzenia jest dostępny na stronie www.common-future.pl