Posiłek dla Ukrainy – wspólna akcja Fundacji In_Spire i Grupy MTP

Podziel się

Fundacja In_Spire oraz Grupa MTP zainicjowały długofalową akcję humanitarną „Posiłek dla Ukrainy”. W ramach działania, wspólnie z partnerami – firmami i instytucjami – przygotowywanych jest kilkaset posiłków dziennie. W rezultacie z akcji skorzystało 30.000 uchodźców.

„Posiłek dla Ukrainy” to skoordynowane działanie wielu podmiotów, pozwalające na zapewnienie regularnego wyżywienia dla ofiar wojny na Ukrainie przebywających w obiektach na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. – Razem pomagamy lepiej – w tych trzech słowach kryje się nasza ogromna motywacja do działania. Mamy świadomość, że tylko połączone siły przełożą się na znaczącą zmianę. Dlatego wyciągamy rękę z prośbą o wsparcie tego, co robimy, do niesienia pomocy. Liczne grono firm, które dołączyły do tej i innych akcji to dowód, że pozornie bezosobowe niekiedy przedsiębiorstwa i instytucje są prowadzone przez ludzi o wielkich, otwartych sercach – mówi wiceprezeska Fundacji In_Spire, Natalia Urbańska-Guss.

Dobre miejsce, dobry czas

Fundacja In_Spire została powołana przez Grupę MTP w styczniu tego roku. Jedno z pierwszych zadań Fundacji, którego nikt nie planował, to kampania POMOC DLA UKRAINY. W ramach tej akcji Fundacja wspiera i koordynuje zadania realizowane przez Grupę MTP w kontekście współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wykorzystując swoje zasoby – infrastrukturę, logistykę, powierzchnie magazynowe, personel oraz siłę promocyjną i istniejące już relacje, organizatorzy akcji włączyli w spectrum dotychczasowych działań kolejne, jakim jest zorganizowany system dostawy posiłków. Akcja „Posiłek dla Ukrainy” została zainicjowana z początkiem marca, więc niemal natychmiast po wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Posiłki wydawane są nieprzerwanie od 16 marca. Organizatorzy zobowiązali się do wydania w ramach akcji minimum 30 000 posiłków.

Targi to nie tylko biznes – targi to relacje

– Jako Targi i Fundacja działająca z Targami ramię w ramię, mamy niejako obowiązek zaangażować się w bieżące działania z całą mocą. Będąc – dosłownie i w przenośni – w centrum wydarzeń, staliśmy się doskonałą platformą do pośredniczenia pomocy – dodaje Natalia Urbańska-Guss. Do akcji włączyły się zarówno instytucje miejskie i ogólnopolskie, jak i mniejsze i większe przedsiębiorstwa prywatne. Wiele z nich to wystawcy i uczestnicy organizowanych przez Grupę MTP wydarzeń. Zarząd Fundacji In_Spire oraz Grupy MTP wyraża uznanie i szczere podziękowania dla firm, które do tej pory przystąpiły do akcji, jednocześnie zapraszając kolejne podmioty do współpracy.

 

POBIERZ Prezentację