Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Matejki

Podziel się

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ogłaszają przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność spółki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości położona w województwie wielkopolskim, powiecie Miasto Poznań, gminie Miasto Poznań, miejscowości Poznań, przy ul. Jana Matejki 63, obejmująca działkę gruntu numer 46/27, obręb ewidencyjny nr 0039 Łazarz, arkusz mapy 12, identyfikator działki 306401_1.0039.AR_12.46/27 o powierzchni 0,2891 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr PO1P/00117085/6 (dalej jako: „Nieruchomość”).

>> OGŁOSZENIE O PRZETARGU <<